لباسشویی تمام اتوماتیک امرسان یکی از پیشرفته ترین انواع لباسشویی درب از جلو است که موتور آن از نوه بدون تسمه بوده و گرید انرژی آن +++A می باشد. لرزش و صدای کم از ویژگی های لباسشویی امرسان است.

-2%
جدید
-3%
ریال۱۱.۷۵۰.۰۰۰ریال۱۱.۸۵۰.۰۰۰
-1%
ریال۱۲.۶۵۰.۰۰۰
-17%