جاروبرقی های جدید با صدای بسیار کم و قدرت بالاتر تولید می شود. جنس لوله تلسکوپی و خرطومی و پارویی جاروبرقی جدید تغییر کرده که بهترین آن را در تولیدات ایرانی در امرسان خواهید دید.

-5%
تومان۲۴.۲۰۰.۰۰۰
-5%
تومان۲۹.۵۰۰.۰۰۰
-5%
تومان۲.۶۰۰.۰۰۰
-2%
تومان۲۷.۸۰۰.۰۰۰
-4%
تومان۲.۷۵۰.۰۰۰
-12%
تومان۲.۵۰۰.۰۰۰
-3%
تومان۲۹.۰۰۰.۰۰۰