جاروبرقی های جدید با صدای بسیار کم و قدرت بالاتر تولید می شود. جنس لوله تلسکوپی و خرطومی و پارویی جاروبرقی جدید تغییر کرده که بهترین آن را در تولیدات ایرانی در امرسان خواهید دید.

-5%
ریال۲.۴۲۰.۰۰۰
-5%
ریال۲.۹۵۰.۰۰۰
-5%
ریال۲.۶۰۰.۰۰۰
-2%
ریال۲.۷۸۰.۰۰۰
-4%
ریال۲.۷۵۰.۰۰۰
-12%
ریال۲.۵۰۰.۰۰۰