یخچال فریزر کمبی امرسان شامل یخچال بالا پایین نوفراست و دیفراست است که طبقات فریزر در پایین دستگاه با تعداد کشوها و رنگبندی مختلف است. ویژگی ها و قیمت فروش به شرح زیر است.

-8%
ریال۹.۵۶۰.۰۰۰
-5%
ریال۷.۴۴۱.۰۰۰
-1%
-2%
ریال۸.۷۵۰.۰۰۰
-15%
ریال۱۵.۵۰۰.۰۰۰ریال۱۶.۰۰۰.۰۰۰
-4%