یخچال فریزر کمبی امرسان شامل یخچال بالا پایین نوفراست و دیفراست است که طبقات فریزر در پایین دستگاه با تعداد کشوها و رنگبندی مختلف است. ویژگی ها و قیمت فروش به شرح زیر است.

-8%
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
-5%
۷,۸۴۱,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۱,۰۰۰ تومان
-2%
۸,۹۵۶,۰۰۰ تومان ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
-15%
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-4%
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
-3%
۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان