یخچال فریزر از مهمترین دستگاه های برقی درون خانه است که بدون آن نمی توان زندگی کرد. ما سعی کرده ایم تا بهترین یخچال و فریزرهای بازار را معرفی نماییم تا در انتخاب شما کمکی کرده باشیم.

تومان۲۶.۷۰۰.۰۰۰تومان۲۷.۸۰۰.۰۰۰
-10%
تومان۴.۷۵۰.۰۰۰
-8%
تومان۹.۵۶۰.۰۰۰
-8%
تومان۱۷.۲۰۰.۰۰۰تومان۱۷.۸۰۰.۰۰۰
-5%
تومان۱۰.۶۰۰.۰۰۰
-1%
تومان۹۵.۰۰۰.۰۰۰
-11%
تومان۵۲.۰۰۰.۰۰۰
تومان۸.۵۰۰.۰۰۰تومان۸.۷۰۰.۰۰۰
-2%
تومان۷۹.۰۰۰.۰۰۰
تومان۸.۹۰۰.۰۰۰تومان۹.۰۰۰.۰۰۰
تومان۱۱.۶۰۰.۰۰۰تومان۱۱.۸۰۰.۰۰۰