یخچال فریزر از مهمترین دستگاه های برقی درون خانه است که بدون آن نمی توان زندگی کرد. ما سعی کرده ایم تا بهترین یخچال و فریزرهای بازار را معرفی نماییم تا در انتخاب شما کمکی کرده باشیم.

-8%
-10%
ریال۴.۷۵۰.۰۰۰
-8%
ریال۹.۵۶۰.۰۰۰
-5%
-5%
ریال۱۰.۶۰۰.۰۰۰
-2%
ریال۸.۴۰۰.۰۰۰
-5%
ریال۷.۴۴۱.۰۰۰