کولرگازی 30000 امرسان از نوع سرما و گرما با یک پنل است. مصرف انرژی آن A می باشد. استفاده از موتور اینورتر باعث شده تا مصرف برق تا 60 درصد کاهش پیدا کند. قدرت پرتاب باد سرد تا 16 متر می باشد.