کولرگازی به صورت اسپیلت، پنجره ای و ایستاده تولید می گردد. بزرگترین کولرگازی اسپیلت خانگی، کولرگازی 30000 و 24000 است. بهترین برند ایرانی در کولرگازی به امرسان تعلق دارد.

enemad-logo